woensdag, juni 19, 2024
HomeKinrooiNatuur en Bos geeft negatief advies voor vergunning fietspad Neeroetersesteenweg

Natuur en Bos geeft negatief advies voor vergunning fietspad Neeroetersesteenweg

Fietsen tussen Kinrooi en Neeroeteren… het is niet zo gemakkelijk over de relatief smalle Neeroetersesteenweg met het fietspad op de rijbaan. De gemeente Kinrooi ijvert al een hele tijd bij Agentschap Wegen en Verkeer om daar een vrijliggend fietspad te realiseren, maar beide partijen kijken nu tegen een serieuze vertraging van het dossier op omwille van een negatief advies van Agentschap Natuur en Bos.

Schepen van verkeer Mark Hoedemakers: “De gemeente fietsveiliger maken, is één van de voornaamste beleidsopties in de lopende legislatuur. De voorbije jaren werd daar ook al heel wat werk voor gedaan: de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle schoolomgevingen, het kinderknooppuntennetwerk met bijbehorende fietsstraten en fietssuggestiestroken, de opwaardering van diverse trage wegen, enz…”

Burgemeester Wim Rutten: “Voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen is de gemeente afhankelijk van Agentschap Wegen en Verkeer. De Breeërsteenweg tussen Kinrooi centrum en het kruispunt in Kessenich kreeg eerder al vrijliggende fietspaden en in een verder verleden was al de Weertersteenweg tussen Kinrooi en Maaseik aan de beurt. De gemeente is al een tijdje vragende partij om ook de andere gewestwegen aan te pakken. Zo staan de plannen voor het andere stuk Breeërsteenweg – tussen Kinrooi centrum richting Bree – aan de vooravond van de indiening van de omgevingsvergunning. De start van de werken is hier voorzien voor eind 2024, begin 2025. Er is ook sprake van veiliger fietsen op de Venlosesteenweg tussen Ophoven en Maaseik en – last but not least – ook tussen Kinrooi en Neeroeteren, de plaats waar het als fietser nog het meest kritiek is gezien de aard van deze gewestweg N757.”

Schepen van communicatie Peter Nies: “Helaas kwam er voor de gemeente Kinrooi en Agentschap Wegen en Verkeer vorige week slecht nieuws binnen, met name een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos voor de omgevingsvergunning: Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit een betekenisvolle aantasting kan impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het advies is ongunstig en de vergunning kan (zo) niet afgeleverd worden.”

Start werken niet meer voor 2024
De gemeente Kinrooi had gehoopt dat de start van de werken dit jaar nog zou kunnen beginnen – bij ten vroegste 2024 werd door AWV en gemeente gemikt op september van dit jaar – maar dat zal na dit ongunstig advies sowieso niet meer lukken. Kinrooi gaat ervan uit dat AWV pas ten vroegste in het najaar een vergunning zal krijgen voor dit dossier, waarna er opnieuw gewacht zal moeten worden op het einde van het broedseizoen. Een jaar vertraging is met andere woorden een realistisch scenario.

Agentschap Natuur en Bos vond het dossier onvolledig, waardoor er geen grondige en zorgvuldige beoordeling mogelijk is. Gerooide bomen moeten als kleine landschapselementen in agrarisch gebied gecompenseerd worden, meer dan de eerst opgelegde 1,57 hectare. De bufferzone naast het tweerichtingsfietspad is voor ANB onvoldoende duidelijk. Kinrooi is begripvol voor het ecotoop- en habitatverlies, maar stelt zich hardop de vraag of de veiligheid van de fietser niet minstens even belangrijk is als de lichthinder voor vleermuizen en de oversteekmogelijkheden voor everzwijnen of amfibieën, temeer omdat ANB reeds betrokken partij was bij de opmaak van concept en plannen. Het spreekt voor zich dat de gemeente de vertraging van dit dossier erg betreurt en blijft hopen op een snelle doorstart voor het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad tussen Kinrooi en Neeroeteren.

HETZELFDE....MAAR DAN ANDERS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Meest gelezen

Reacties