zondag, juli 14, 2024
HomeMaaseikMinister Lydia Peeters stelt eerste plannen nieuwe Maasbrug voor

Minister Lydia Peeters stelt eerste plannen nieuwe Maasbrug voor

De bouw van een volledig nieuwe brug die Maaseik met Echt-Susteren verbindt wordt volop voorbereid. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelde gisteren samen met De Vlaamse Waterweg nv de eerste plannen voor de bouw van de nieuwe brug over de gemeenschappelijke Maas voor tijdens een infomarkt in Maaseik. Volgende week volgt een infomarkt in Echt-Susteren. “Met de bouw van een volledig nieuwe ‘future proof’ brug grijpen we de kans om de functionele relaties, maar ook de recreatieve, fiets- en voetvoorzieningen op de brug uitermate te optimaliseren. Ik ben alvast overtuigd dat de fietsbrug een hefboom en katalysator voor de brede regio wordt”, aldus minister Peeters.

De Pater Sangersbrug is sterk verouderd en kreeg nog extra te lijden tijdens de waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021. Op basis van inspecties die minister Peeters liet uitvoeren werd de brug ingedeeld in categorie 4, wat betekent ‘dringend aan te pakken’. Daarnaast is er op de huidige brug ook onvoldoende plaats voorzien om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken. Minister Peeters besliste daarom om de huidige brug niet te laten renoveren, maar wel te vervangen door een volledig nieuwe brug.

Duurzaam en ‘future proof’ ontwerp
Er is gekozen voor een klimaat-robuust ontwerp voor de nieuwe brug dat zorgt voor een omslag naar een duurzaam multimodaal stedelijke mobiliteit. Het ontwerp voor de nieuwe brug belemmert geen toekomstige maatregelen in kader van hoogwaterveiligheid. De nieuwe brug heeft een groter doorstroomprofiel, waardoor in een latere fase afwaartse verruimingswerken effectiever worden.
Aan de kant van Maaseik wordt een nieuwe waterkering gebouwd. De grotere natte sectie voor het stroomprofiel van de Maas zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor water.

Het ontwerp in een notendop
In het voortraject werden vijf locaties onderzocht en afgewogen op vlak van diverse disciplines: mobiliteit, omgeving en natuur, fietssnelweg, enz. Een afwegingsmatrix bracht ons tot de tweede locatie, ten zuiden van de bestaande brug. De huidige brug rust op twee pijlers in de Maas. De nieuwe brug krijgt slechts één centrale pijler in de waterloop.

“Het ontwerp bestaat uit een verruiming die de brug aantrekkelijker maakt voor de actieve weggebruikers o.a. de vele fietsers. Het is dan ook een belangrijk fietstraject voor veel schoolgaande jeugd, woon-werkverkeer en toerisme in deze waardevolle regio”, vertelt minister Peeters. “De nieuwe brug wordt 185 meter lang, dat is maar liefst 33 meter langer dan de huidige brug, en 21 meter breed. Het duurzame ontwerp zorgt voor beter gescheiden, veiligere verkeersstromen. Op vlak van mobiliteit, comfort en verkeersveiligheid vormt de nieuwe brug een kans voor de opwaardering van de geplande fietssnelweg én het realiseren van een betere afscheiding tussen de actieve weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een afgescheiden zone van respectievelijk 5,8 m en 3,5 m breed.”

Aan de kant van Maaseik wordt de ovonde uitgebreid zodat deze zal aansluiten aan de nieuwe brug. Het fietspad naar de brug wordt conform de voorwaarden voor een fietssnelweg voorzien (dubbelrichting met een breedte van 4 meter en een hellingsgraad van max. 4%). Aan de ovonde komt een veilige oversteek voor de fietsers. Ook naar het jaagpad wordt een verbinding voorzien voor fietsers en voetgangers. Het jaagpad zelf wordt ca. 5 meter breed. De oude Steeneik wordt behouden.

Aan de kant van Roosteren (Echt-Susteren) wordt de bestaande rijweg omgevormd naar erftoegangsweg. Het rijwegtracé schuift op naar het zuiden. Om de snelheid af te remmen van 80 km naar 60 km/uur voorzien we een komremmer. Ook hier wordt het fietspad conform de voorwaarden voor een fietssnelweg aangelegd. Aan de komremmer komt een veilige fietsoversteek. Tussen het voetpad en de oever van de Maas komt een hellingbaan. Aangelanden worden ontsloten langs de noordzijde van de brug. De recreatiemogelijkheden blijven behouden.

“We zijn als stad Maaseik enorm blij met de nieuwe brug die enorm belangrijk is voor onze inwoners omdat zo de intense banden met onze Nederlandse buren en de grensovergang terug voor vele, vele jaren gegarandeerd is. En bijkomend nu ook de veiligheid van actieve weggebruikers, waaronder veel schoolgaande jeugd en wandel- en fietstoeristen, in orde gaat zijn”, aldus burgemeester Johan Tollenaere. “Stad Maaseik gaat daarnaast samen met de gemeente Echt-Susteren ook een voorstel uitwerken rond het kunstwerk Pater Sangers – verbondenheid beide Limburgen.”

Minder hinder
Omdat de nieuwe brug op een andere locatie wordt gebouwd kan de huidige brug in dienst blijven tijdens de werken. Hierdoor blijft de hinder beperkt. De brug zal slechts beperkt onderbroken zijn om de wegenis aan te sluiten.

Volgende stappen
“Nu het ontwerp is bepaald wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt. De verschillende Vlaamse en Nederlandse partners werken intensief verder aan het finaliseren van de plannen, zodat medio 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Er wordt voorzien dat de werken, na het bekomen van de omgevingsvergunning, kunnen starten in de zomer 2024. De werken zullen ongeveer twee jaar duren”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder bij De Vlaamse Waterweg nv.

Minister Peeters voorziet een investeringsbudget vanuit Vlaanderen van 20 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe brug. Omdat dit project van De Vlaamse Waterweg nv sterk inzet op een duurzame stedelijke mobiliteit werd er ook een bijdrage van 6.060.000 euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling toegekend. Het Vlaamse EFRO-programma beoogt het versterken van de duurzame groei van Vlaanderen en de realisatie van de Europese Green Deal.

HETZELFDE....MAAR DAN ANDERS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Meest gelezen

Reacties