zondag, juli 14, 2024
HomeKinrooiTrajectcontrole verwacht op de Breeërsteenweg in Kinrooi

Trajectcontrole verwacht op de Breeërsteenweg in Kinrooi

Veilig op straat kunnen bewegen, veilig kunnen oversteken en met de fiets naar het centrum kunnen rijden, veilig met de auto onderweg zijn… Een beter Kinrooi betekent voor veel inwoners een gemeente met veilige(re) straten. Om snelheidscontroles te kunnen doen in zones 30 en 50, keurde Kinrooi in 2022 al de invoering van GAS 5 – boetes goed. Die snelheidscontroles kunnen op twee manieren uitgevoerd worden: via de klassieke snelheidscontroles en binnenkort ook via trajectcontroles.

Burgemeester Wim Rutten: “De gemeente Kinrooi voorziet verschillende reglementen om gemeentelijke administratieve sancties (GAS) mogelijk te maken. Enerzijds is er het luik overlast (GAS 1-2-3) en anderzijds het luik beperkte snelheidsovertredingen (GAS-5). Bij GAS 1-2-3 gaat het dan om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast te bestrijden. In concreto gaat het dan over bijvoorbeeld loslopende dieren, afval (sluikstort, verbranding van afval, …), geluidsoverlast/nachtlawaai, reinheid (voor- en achtertuinen, …) en opslag van voertuigen. Het GAS 5-reglement bepaalt dat we gemeentelijke administratieve geldboetes mogen opleggen voor lichte snelheidsovertredingen van maximum 20 km/u te snel in zones van 30 of 50 km/u. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht en de bevoegdheid van de federale politie. Alle lokale besturen in de politiezone gingen een samenwerking aan met CARMA en de lokale verwerkingscel stad Genk.”

Tijdens de gemeenteraad van 6 februari 2023 werden een drietal dossiers goedgekeurd om een trajectcontrole in de zone 50 op de Breeërsteenweg in te kunnen voeren:
– een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius (3.1) ;
– de goedkeuring van de levering en installatie via s-Lim (3.2) ;
– de aanpassing van het reglement op de camerabewaking (3.3).

De trajectcontrole komt er tussen het verkeersplateau ter hoogte van Kinsport / Goortweg tot – in eerste instantie – het kruispunt met de Hoogstraat / Hilvenstraat. Na de herinrichting van de Breeërsteenweg wordt de trajectcontrole verlengd tot het nieuwe einde van de bebouwde kom.

Wanneer de trajectcontrole er precies zal komen, is nog niet exact geweten. Het gemeentebestuur van Kinrooi verwacht nog voor de zomer.

“We zullen de trajectcontrole / handhaving pas opstarten na een sensibiliserende fase. Voor de invoering willen we iedereen attent maken op de gereden snelheid aan de hand van borden en een dynamisch meetsysteem. Daarna volgt een concrete aankondiging over de invoering. Wie dan nog te snel rijdt, mag zich verwachten aan een GAS-5-boete. Stad Genk zal ook hier – net zoals in de hele politiezone Carma – optreden als lokale verwerkingscel die de boetes administratief verwerkt. Door ook de verwerking van GAS-boetes op snelheid te centraliseren, is dat efficiënt en kostenbesparend voor de lokale besturen”, aldus burgemeester Rutten.

Schepen van communicatie en participatie Peter Nies: “Met GAS-5 – de klassieke snelheidscontroles en binnenkort dan ook de trajectcontrole in een zone 50 – geven we gevolg aan een topic wat zeer veel naar voor kwam toen we via kinrooimeemaken.be op zoek gingen naar ideeën en suggesties voor het meerjarenplan. Veilig(er) verkeer, snelheidsremmers, fietsveiligheid, te hard rijden in de bebouwde kom, leefbaar Kinrooi kwamen daar allemaal ter sprake en de snelheidscontroles zullen hier zeker toe bijdragen. Qua fietsveiligheid hebben we ook al veel inspanningen gedaan in diverse schoolomgevingen. Daarnaast kijken we zeker ook uit naar de plannen van Agentschap Wegen & Verkeer om de Neeroetersesteenweg te voorzien van een vrijliggend fietspad in 2024.”

312 overtredingen in januari
Schepen van verkeer Mark Hoedemakers: “Op 9 december 2022 zijn de eerste vaststellingen via klassieke snelheidscontroles gebeurd. Eind vorig jaar was het MAGDA-platform volledig operationeel zodat we quasi live cijfers kunnen opvragen aan de dienst handhaving in Genk. Dat deden we dan ook voor de maand januari 2023. Het gaat dan over snelheidscontroles in zone 30 of 50 en overtredingen tot maximum 20 km/u te hard. Enkel die komen in aanmerking voor de GAS-5-boete. Hogere snelheden zijn voor andere diensten bestemd. In één maand tijd waren er zeven flitsacties: drie op de Neeroetersesteenweg, drie op de Weertersteenweg en eentje op de Venlosesteenweg. In totaal werden daarbij 321 overtredingen vastgesteld: 121 op de Neeroetersesteenweg, 52 op de Venlosesteenweg en 148 op de Weertersteenweg. De grote meerderheid (83,8%) had een gecorrigeerde snelheid tussen 51 en 60 km/u wat neerkomt op een werkelijke snelheid tussen 57 en 66 km/u. Voor 269 bestuurders betekent dat dan ook een boete van het minimum bedrag, namelijk 53 euro. Voor 8 anderen bedroeg de boete 59 euro en voor de hogere bedragen werden maximaal een handvol overtreders geflitst. De hoogste boete van 163 euro is één keer genoteerd. Dat komt overeen met gecorrigeerd 70 km/u of effectief 77 km/u in een zone 50.”

Meer niet-inwoners dan inwoners geflitst
Burgemeester Wim Rutten: “We zien de snelheidslimiet als de veiligheidslimiet. We willen dat alle inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. Te snel is te snel. Bij de 321 vaststellingen wordt de grootste groep gevormd door niet-inwoners: 200 vaststellingen ten opzichte van 121 inwoners die te hard reden. De verhouding kan niet 100% correct zijn omdat deze opgemaakt is op basis van de postcode van de titularis van het kenteken of de postcode van de aangeleverde bestuurder. Zo kunnen bij niet-inwoners bijvoorbeeld ook nog inwoners zijn die met een geleasde wagen rijden. Wat er ook van is, we hopen dat dit cijfer in de toekomst mag dalen. De bedragen die geïnd worden, zijn trouwens niet volledig voor de gemeentekas. Per dossier wordt 10 euro verwerkingskosten ingehouden en daarnaast is er ook 2 euro die naar Carma gaat, wat wel gecompenseerd wordt door een terugname op de dotatie.”

HETZELFDE....MAAR DAN ANDERS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Meest gelezen

Reacties