Veeroosters op vier plaatsen in buitengebied Weert

Vier weggedeelten in het buitengebied aan de westkant van Weert zijn door burgemeester en wethouders definitief aangewezen als ‘plaatsen waar vee zonder toezicht op de weg mag komen’. Daar worden veeroosters aangelegd. Grazers kunnen zo zonder toezicht de openbare weg oversteken tussen de beide veeroosters. Zo worden natuurgebieden met elkaar verbonden waardoor grotere begrazingsgebieden met een meer divers landschap ontstaan.

De aanvraag is mede gericht op de versterking van de biodiversiteit door de ontsnippering van natuurgebieden.

De Vereniging Natuurmonumenten heeft een aanvraag ingediend om veeroosters te mogen aanleggen op vier locaties, vlakbij de grens met België:
• veldweg nabij de Lozerweg
• Kettingdijk
• bospad ten noorden van de Kettingdijk
• Pruiskesweg.

Op elke locatie worden twee veeroosters aangelegd op een onderlinge afstand van 15 meter. Die tussenruimte biedt de grote grazers de mogelijkheid de weg over te steken.

Tegen de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Die geven echter geen aanleiding de besluiten aan te passen, zo hebben B&W besloten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here