Gemeente Weert laat inwoners meedenken bij landbouwvisie

Hooi stro boer landbouw

Wat is de waarde van de landbouw voor Weert? Om die vraag te beantwoorden wil de gemeente een visie opstellen over de ontwikkeling van de landbouw in Weert. Hierbij staat de toekomstige waarde van de landbouw centraal. Wethouder Geert Gabriëls: “Het is belangrijk dat we de waarde gaan bekijken vanuit een economisch en ecologisch perspectief, met aandacht voor mens, dier en omgeving.”

In mei gaat de gemeente verkennende gesprekken voeren met verschillende doelgroepen. Natuurlijk met de agrariërs zelf, maar daarnaast met gebruikers en bewoners van het buitengebied en organisaties die te maken hebben met landbouw in brede zin. De gesprekken met de gebruikers en bewoners en de verschillende organisaties voeren we in kleine groepen (7 tot 12 personen). Het doel is om zoveel mogelijk informatie en inspiratie te verkrijgen. De gemeente wil daarom ook inwoners van de stad betrekken bij deze gesprekken.
Heeft u een mening over de waarde van de landbouw en wilt u deze met ons bespreken, meld u dan aan via landbouwvisie@weert.nl.

Na mei vinden nog bijeenkomsten plaats waarbij alle doelgroepen samen in gesprek gaan om de waarde van de landbouw voor Weert vast te stellen. De uitkomsten gebruikt de gemeente om de landbouwvisie op te stellen. Als laatste stap in de interactieve aanpak bespreken we de visie met de verschillende belangenorganisaties. Eind 2019 wordt de landbouwvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here