Sluiting Microhal Moesel in Weert nog niet definitief

Er komt alsnog een onderzoek naar de eventuele mogelijkheden tot behoud van de Microhal als sportvoorziening voor de Weerter stadswijk Moesel. Het onderzoek loopt parallel met de Bestuursopdracht Maatschappelijke Voorzieningen Weert Zuid die het College van B en W van Weert recent in opdracht heeft gegeven. Die bestuursopdracht moet antwoord geven op de vraag waar verenigingen en organisaties in Weert Zuid onderdak kunnen vinden wanneer tot sluiting van het Microhalcomplex en Buurthuis Moesel wordt besloten.

De Weerter gemeenteraad heeft in 2014, bij vaststelling van de beleidsnota voor binnensportaccommodaties, besloten dat de sportzaal Moesel aan zijn sportfunctie onttrokken zou worden bij ingebruikname van de gymzalen bij het Kennis- en Expertisecentrum (KEC). Nu het KEC haar deuren geopend heeft, is deze maatregel geeffectueerd.

De consequentie van deze maatregel is dat scholen uit Weert-Zuid grotendeels zijn aangewezen op beschikbare gymvoorzieningen buiten het stadsdeel en busvervoer van leerlingen naar de binnensportvoorzieningen buiten de wijk noodzakelijk is. Mocht deze ontwikkeling, bij nader inzien, bestuurlijk ongewenst zijn, zal de discussie hierover moeten plaatsvinden in het kader van de actualisatie van de beleidsvisie voor binnensportaccommodaties. Deze actualisatie wordt in 2019 uitgevoerd en afgerond en loopt daarmee deels parallel aan het proces voor de herschikking van de Maat schappelijke Voorzieningen binnen Weert Zuid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here