Nieuwe firma groenonderhoud Ons Dak

Veel wooncomplexen van Ons Dak zijn omringd door gemeenschappelijk groen. Een externe firma onderhoudt de grasperken en hagen. Bewoners van deze wooncomplexen betalen hier voor. De Firma Prio Verve voerde de afgelopen jaren het onderhoud uit. Deze firma was een sociale werkplaats en werd sterk gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Hierdoor lag de uitvoeringskost uitzonderlijk laag.

Het contract liep eind 2018 af. Er werd, volgens de wet op de overheidsopdrachten, een nieuwe prijsvraag georganiseerd. De goedkoopste inschrijver is de firma Henssen uit Schinnen (NL).
Hoewel de prijzen van deze firma nog steeds onder de reguliere marktprijzen liggen, zal de uitvoeringskost voor het groenonderhoud verhogen.

Om hoge afrekeningen te voorkomen zal Ons Dak het voorschot groenonderhoud (en dus ook de huurprijs) voor de bewoners van deze wooncomplexen aanpassen vanaf april 2019. Huurders die betrokken zijn, ontvangen hierover een persoonlijk schrijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here