Limburg bindt de strijd met de droogte aan

In 2015, 2017 en vooral vorig jaar werd Vlaanderen en Limburg in het bijzonder geconfronteerd met een lange periode met hoge temperaturen en aanhoudende droogte. De waterbeschikbaarheid kwam onder zeer grote druk te staan zodat alle Vlaamse provincies genoodzaakt waren bijzondere waterbesparende maatregelen af te kondigen.

Om op toekomstige periodes van droogte voorbereid te zijn, gaat de provincie Limburg het Limburgse watersysteem in een dynamische waterbalans van vraag en aanbod omzetten.
Gouverneur Herman Reynders: “Met deze aanpak willen we in Limburg een crisismanagement op maat voeren. Nu kunnen we ons enkel en alleen baseren op adviezen van de Vlaamse droogtecommissie die voor heel Vlaanderen gelden, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt in de provincies.”

“Daarom gaan we voor een gebiedsgericht beleid waarbij we pro-actief inzetten op structurele ingrepen en programma’s”, vult gedeputeerde van Landbouw Inge Moors aan. “De knelpunten worden in kaart gebracht en er zal bekeken worden in welke Limburgse regio’s er zich in de toekomst problemen kunnen voordoen.”
Limburg werkt hiervoor samen met Vlaamse topexperten inzake klimaat en droogte van vzw Bodemkundige Dienst van België, de afdeling Hydraulica van de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel.

“Samen met deze experten vertalen we het hele Limburgse watersysteem in een digitale waterbalans,” aldus gedeputeerde Inge Moors. Bert Lambrechts, gedeputeerde van water en klimaat, vult aan: “De digitale waterbalans moet ons meer inzicht geven in het Limburgse watersysteem, zowel in watervraag als -aanbod. Op basis daarvan kunnen we in periodes van droogte consistente, onderbouwde en maatschappelijk solidaire maatregelen uitvaardigen. Bedoeling is dat een Limburgse droogtecommissie ons hierin adviseert.”

Op 1 maart a.s. gaat het werk van start. Eerst worden alle waterbronnen geïnventariseerd en zullen vraag en behoefte in kaart worden gebracht. Hierbij worden de klimaatveranderingen doorgerekend en worden er projecties naar 2030, 2050 en zelfs 2100 gedaan. Daarna worden waterbehoefte en –aanbod in een model gekoppeld. De uitwerking van het waterbalansmodel op basis van langjarige reeksen zal het mogelijk maken om structurele watertekorten te identificeren voor sectoren en deelsectoren. Dit is zelfs op gebiedsniveau mogelijk.
Toekomstige watertekorten kunnen weliswaar niet op gemeentelijke niveau in kaart worden gebracht maar er kan wel worden aangegeven in welke gebieden watertekort dreigt bij ongewijzigd beleid. Bovendien zal door de doorrekeningen naar de projectjaren het zelfs mogelijk zijn om eventuele verschuivingen in knelpunten te voorspellen.

Er zal ook een afwegingskader worden uitgewerkt om prioriteiten te stellen bij het maken van keuzes en zo toekomstige acties verder te onderbouwen. Hierbij dient steeds een consensus gezocht te worden met de betrokken stakeholders.

“De provincie zal daarbij haar rol als bestuurlijke regisseur opnemen en overlegvergaderingen met zoveel mogelijk actoren organiseren,” stelt gouverneur Herman Reynders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here