Dorpsoverleg Tungelroy pleit voor behoud voorzieningen voor ouderen

Tungelroy

Het Dorpsoverleg Tungelroy heeft een Dorpsontwikkelingsvisie tot 2028 opgesteld. In die visie op de toekomst van het kerkdorp van Weert geeft het Dorpsoverleg aan zich zorgen te maken over het behoud van voorzieningen, vooral voor ouderen, in het dorp. Wanneer de nu nog aanwezige voorzieningen ophouden te bestaan, vreest het Dorpsoverleg dat ouderen toenemend uit het dorp wegtrekken.

Tungelroy kent vele verenigingen, stichtingen, werkgroepen die diverse activiteiten organiseren en die belangrijk zijn voor het in stand houden en versterken van sociale betrokkenheid in het dorp.. Activiteiten worden goed bezocht door mensen uit Tungelroy en door mensen uit de directe omgeving van Tungelroy. Nieuwe inwoners worden actief benaderd om mee te doen.

Op dit moment bestaan er een aantal voorzieningen voor ouderen, zoals het MFA, de buurtbus, het eetpunt, de belbus en de boodschappen bus. Het behoud en mogelijk verbeteren van deze voorzieningen voor ouderen wordt als essentieel gezien. De huidige situatie in het dorp is zodanig dat ouderen op een gegeven moment wegtrekken naar bijvoorbeeld Stramproy of Weert vanwege de beperkte beschikbaarheid van voorzieningen. Het Dorpsoverleg Tungelroy vindt het nodig om te bekijken wat gedaan kan worden om ouderen meer in het dorp te houden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here