Bomenclubs tegen Weerter Bomenbeleidsplan

Stichting Groen Weert heeft woensdagavond, mede namens de Bomenstichting, bezwaar gemaakt tegen het Bomenbeleidsplan van Weert. De stichting vraagt om uitstel van het vaststellen van het Bomenbeleidsplan.

Stichting Groen Weert argumenteert het van wezenlijk belang te vinden dat natuurverenigingen en andere beoogde organisaties vooraf betrokken worden bij de totstandkoming van dit plan. Voorts wil de stichting dat alle procedures op elkaar afgestemd worden. Dan denkt Groen Weert aan het Bomenbeleidsplan, Bomenbeheersplan, Bomenregister APV en de samenstelling van een bomenadviescommissie. “Als betrokken organisatie zijn we niet meegenomen in de voorgenomen wijziging van het Bomenbeleidsplan. Dat bevreemdt ons omdat wij voorstander zijn van een proactieve samenwerking”, aldus de Stichting Groen Weert.

Wat het Bomenregister betreft stelt Groen Weert vast dat er al jaren met een compleet verouderd bomenregister wordt gewerkt in Weert. De monumentale bomen werden geïnventariseerd rond 1995. Dat is meer dan 20 jaar geleden. Bij de vaststelling van het vorige Bomenbeleidsplan, in 2012 was dat al gedateerde informatie. De toegezegde actualisering is nog steeds niet gerealiseerd. In feite betekent dit dat circa 80 procent van de monumentale bomen in Weert, niet als zodanig geregistreerd is. Die bomen zijn dus niet beschermd en in wezen vogelvrij. Na een melding en goedkeuring kan de bijl ter hand worden genomen. De rechter heeft Weert, in 2009, hiervoor al op de vingers getikt en oordeelde dat bomen die nog niet als monumentaal geregistreerd zijn toch alle bescherming verdienen Juridisch kan het werken met een verouderd register dan ook niet door de beugel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here