Lezing ‘Weerbaar Weert’

‘Weg mèt d’n aoje tispel!’ Jaren geleden werden deze woorden nog regelmatig uitgesproken door raadsleden in de Weerter raadszaal. En daarop volgde al snel de slopershamer en veranderde Weert. Weert zal ook blijven veranderen. Hopelijk zal dat steeds gebeuren met respect voor het verleden. In de achter ons liggende decennia zijn immers helaas grote delen van de historische binnenstad verdwenen. Mevrouw Lara Voerman zal donderdag 7 februari een lezing verzorgen waarin ze meer zal vertellen over de relatie tussen de historie van Weert en mogelijke veranderingen in het kader van de klimaatproblematiek.

Aanleiding voor deze lezing is het verschijnen van de visie Weerbaar Weert. Dit is een toekomstperspectief op de Weerter binnenstad, met de focus op de kansen die de geschiedenis van de stad kan bieden bij het oplossen van de gevolgen van klimaatverandering. De visie kwam tot stand mede op basis van een onderzoek van architectuurhistorica Lara Voerman. Aan de basis van dit onderzoek stond het begrijpen van het ontstaan en de groei van de Weerter binnenstad. Wat zijn typisch Weerter verhalen en ruimtelijke kenmerken? De ontwikkelingsgeschiedenis van de Weerter binnenstad is daarbij geanalyseerd aan de hand van drie tijdsperioden (tot 1900, 1900-1950 en 1950- 2000) en een serie ruimtelijke thema’s, zoals het watersysteem, de voor Weert typische achtererven en het systeem van stegen en poorten. De thema’s gaven een eerste inzicht in de relatie tussen de ontwikkelingsgeschiedenis van Weert en de huidige klimaatproblematiek in de stad.

In de lezing staat dit historische onderzoek centraal, aangevuld met extra gevonden archiefmateriaal over de twintigste-eeuwse ontwikkeling van de Weerter binnenstad. Hoe werd gedacht over de demping van de singels en de grootschalige ‘saneringen’ in het centrum? En welke visies lagen ten grondslag aan de aanleg van de nieuwe markt, de bouw van het stadhuis aan de Beekstraat en de komst van het Muntcomplex?

Lara Voerman is architectuurhistorica. Ze schrijft artikelen en boeken over architectuur, stedenbouw en landschap. In opdracht van onder meer de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeente Rotterdam en Vereniging Hendrick de Keyser onderzocht ze het afgelopen jaar de cultuurhistorische waarden van gebieden en gebouwen die op het punt staan te veranderen.

Geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh nodigt iedereen uit voor deze interessante lezing over het verleden en mogelijke toekomstige veranderingen van Weert, op donderdag 7 februari om 19.30 uur bij Antje van de Statie aan het Stationsplein 1 in Weert.

De entree is gratis.

Foto: Erfgoedcluster Weert

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here