Huizen op braakliggend terrein aan Burgemeester Smeijersweg in Stramproy

Stramproy

Woningstichting St. Joseph uit Stramproy wil aan de Burgemeester Smeijersweg tegenover het milieuparkje in Stramproy 6 levensloopbestendige grondgebonden woningen bouwen. Het perceel is gelegen aan de achterzijde van de huizen aan de Wilhelminastraat en ligt binnen de molenbiotoop van de Sint Jansmolen. Dat betekent dat bij het bepalen van de bouwhoogte van de nieuwe woningen rekening gehouden moet worden met de molenbiotoop. De woningen worden bedoeld voor een brede doelgroep, waarbij de focus ligt op ouderen en mensen met een beperking. De huren komen tussen € 600,00 en € 640,00 per maand per maand te liggen.

In 2018 is een woningmarktonderzoek uitgevoerd voor de regio Midden-Limburg om de behoefte aan extra woningen voor de komende jaren te bepalen. In Weert heeft ook een verdiepingsonderzoek plaats gevonden in de 5 kernen, waaronder Stramproy. Stramproy kent tot 2030 nog een behoorlijke groei van het aantal huishoudens. Dat betekent dat in Stramproy de komende 20 jaar nog ongeveer 115 huizen bijgebouwd moeten worden. De gemeente Weert wil initiatieven van derden daarbij graag faciliteren omdat de gemeente zelf geen gronden meer heeft in Stramproy voor woningbouw. Er is vooral behoefte aan extra woningen voor kleine huishoudens en aan levensloopbestendige woningen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here