Informatieavond over vervolg invulling Kanaalzone Nederweert

Gemeentehuis Nederweert

Op maandag 28 januari vindt om 19.30 uur een vervolgbijeenkomst plaats over de invulling van de Kanaalzone in Nederweert. De bijeenkomst zal doorgang vinden in het gemeentehuis van Nederweert.

De eerste informatie- en werkbijeenkomst over de Structuurvisie Kanaalzone, in relatie tot de alternatieven van de Randweg N275/N266, was op dinsdag 27 november. De informatie die toen is ‘opgehaald’, is verwerkt en wordt nu gepresenteerd.

Het onderzoeken naar de herinrichting van de Kanaalzone maakt deel uit van een groter project om de verbinding te verbeteren tussen de A2, de N275 en de N266. Daarvoor zijn in het verleden zes alternatieven en vier varianten onderzocht. Hieruit kwam een Randweg ten noordwesten van Nederweert, met afsluiting van de weg Boeket op de Bredeweg, als voorkeursalternatief naar voren. Dit alternatief is voorgelegd aan Provinciale Staten (PS).

Op basis van nieuw provinciaal beleid (het Mobiliteitsplan Limburg) besloten PS vervolgens dat er, naast het voorkeursalternatief, een tweede alternatief moest komen. Dit tweede alternatief is opgesteld met betrokken instanties en vertegenwoordigers van belangengroepen uit Nederweert. Het nieuwe alternatief gaat niet uit van de aanleg van een randweg, maar van het aanpassen van de N275 (Randweg Zuid) en de huidige N266 (Aan Vijftien) en het verbeteren van knelpunten. Het besluit heeft gevolgen voor de Kanaalzone.

Voor de Kanaalzone is op 15 november 2016 door de gemeenteraad van Nederweert de Structuurvisie Kanaalzone vastgesteld. Deze visie ging uit van een nieuwe randweg. Bij het nieuwe alternatief, dat uitgaat van aanpassing op de N275 en N266, kunnen wellicht een aantal zaken uit de Structuurvisie Kanaalzone niet uitgevoerd worden.

Het gemeentebestuur moet de visie aanpassen, zodat die op projectniveau (planning, financiën) op een vergelijkbaar niveau als de Randweg-varianten is uitgewerkt. Zodra dit is gebeurd, maken Provinciale Staten, na een advies van de gemeenteraad, een keuze voor één van de twee alternatieven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here