Weert laat visie opstellen over singelring rond binnenstad

Hoe wordt de singelring rond de binnenstad van Weert in de toekomst gebruikt? Moet er eenrichtingsverkeer worden ingevoerd en moeten de oude stadsgrachten langs een deel van de singels teruggebracht worden? Misschien moet het fietsverkeer op de singelring een prominentere plaats krijgen en wat willen we in de toekomst doen met de inrichting van de brede trottoirs langs beide zijden van de singels? Op dit soort vragen wil de gemeente Weert de komende tijd een antwoord zoeken.

Om te weten wat de wensen voor het toekomstig gebruik en de gewenste inrichting en aankleding van de singels zijn, gaat Weert allereerst de gemeenteraad vragen om een aantal uitgangspunten voor de visie op de toekomst van de singels aan te geven. Daarvoor wordt een werksessie met de raad georganiseerd waarin de uitgangspunten voor de singelvisie worden bepaald. Na uitwerking van deze uitgangspunten door enkele bureaus worden deze in een klankbordgroep van de raad besproken en vervolgens aan de raad voorgelegd.

Met deze uitgangspunten in de hand zal vervolgens een visie op de singels rond de binnenstad van Weert worden vastgesteld. Die visie zal dan gaan dienen als vertrekpunt voor mogelijke aanpassingen in het gebruik van en de inrichting en aankleding van de singels. Momenteel hebben de Weerter singels vooral een verkeersfunctie. Al langer wordt er echter voor gepleit de functie van de singels te verbreden en versterken. De singels zouden meer moeten verbinden dan scheiden zodat delen van de binnenstad, zoals het vernieuwde grotere stadspark aan de Biest, nauwer bij het stadscentrum betrokken worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here