Weert krijgt een onafhankelijke groencommissie

stadsbrug-kanaal-zuid-willemsvaart-weert

De gemeente Weert wil een speciale onafhankelijke gemeentelijke groenadviescommissie instellen. Deze onafhankelijke commissie gaat het gemeentebestuur adviseren over het beheer van bomen en groenvoorzieningen in de stad en kerkdorpen. Voor het gemeentelijk groenbeleid trekt Weert de komende jaren een bedrag van ruim 2 miljoen euro uit.

Weert is trots op het groene karakter van de stad met de stadswijken en kerkdorpen. Het belang van bomen in de woonomgevingen, parken en pleinen is groot. Bomen dragen bij aan het ecologisch leven, vangen de gevolgen van klimaatverandering op en dragen bij aan de kwaliteit en waarde van de leefomgeving. Daarom is in de begroting voor 2019 op basis van het Beleidsprogramma 2018 – 2022 aandacht gevraagd voor verdere vergroening, meer biodiversiteit en uitbreiding van het bomenareaal.

Het uitvoeren van beleid en het beheren van bomen vormt echter vaak onderwerp van discussie. Aanleiding hiervan is dat vele mensen zich betrokken voelen bij bomen maar ook dat bomen een grote invloed hebben in de leefomgeving en de leef kwaliteit van onze inwoners. Draagvlak bij beslissingen omtrent bomen is belangrijk en dient zorgvuldig en deskundig onderbouwd te worden. Op basis van de afwegingscriteria voor overlast bij bomen is er in uitzonderlijke gevallen onvoldoende motivering om bomen proactief te vervangen.

De te vormen groenadviescommissie brengt op verzoek advies uit aan het college van B&W bij ingrepen aan bomen die afwijken van het reguliere beheer. Ook wordt de nieuwe groencommissie om advies gevraagd bij grootschalig rooiwerk en reconstructies. Daarnaast is de verwachting dat de groenadviescommissie ingezet wordt voor onafhankelijk advies wanneer burgers en overheid van mening verschillen over de te treffen maatregelen. In overleg met lokale belangengroeperingen wordt de samenstelling van de groenadviescommissie bepaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here