Zitdagen ruilverkaveling Molenbeersel

De komende weken organiseert de VLM enkele zitdagen over de aangepaste plannen van het ruilverkavelingsproject in Molenbeersel. De zitdagen kaderen in het openbaar onderzoek dat loopt van 26 november tot 10 december 2018.

De eerste doelstelling van ruilverkaveling is – eenvoudig gezegd – het herverdelen en/of ruilen van landbouwgronden. Door deze herverkaveling verbetert de agrarische structuur. Het gaat om een pakket van maatregelen zoals bijvoorbeeld veldwegen verbeteren voor een betere landbouwontsluiting, landbouwpercelen herverkavelen, kleine landschapselementen behouden en uitbouwen, wildakkers aanleggen, een dorpsplein herinrichten, enz … De ruilverkaveling zorgt zo voor een integrale inrichting van het gebied waarbij er maatregelen voor de natuur- en landschapsontwikkeling, het onroerend erfgoed, het integraal waterbeheer, de uitbouw van een recreatief netwerk, de bodemconservering, enz… genomen kunnen worden.

De eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers van betrokken bij de percelen krijgen allen een aangetekende brief over het openbaar onderzoek. Om hen goed te kunnen informeren, organiseert de VLM zitdagen in GC De Stegel:

– maandag 26 november van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
– dinsdag 27 november van 14.00 tot 19.00 uur
– maandag 3 december 2018 van 14.00 tot 19.00 uur
– vrijdag 7 december van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Ruilverkaveling Molenbeersel is een deelproject van het project grove groenteteelt en heeft als doel de landbouwgronden in Molenbeersel te herschikken en zo de perceelstructuur te verbeteren en de kavels te vergroten. Indien u hierover meer informatie wilt inwinnen – ook als u geen brief hebt ontvangen -, kunt u alle neergelegde documenten inkijken bij de dienst ruimte tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Kinrooi of naar de zitdag gaan. Hier op de site van de VLM is ook een heleboel informatie over dit dossier terug te vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here