Dreelveld Fase 2: aantrekkelijke verkaveling met ‘plaats voor water’

De gemeentelijke verkaveling Dreelveld in Opitter wordt uitgebreid met een 2de fase, waarvoor de verkavelingsaanvraag onlangs werd ingediend. Het verkavelingsplan voorziet enerzijds 12 bouwkavels aan de bestaande Vinkstraat, waarvan 2 voor open bebouwing en 10 voor halfopen bebouwing, allemaal voor individuele verkoop op korte termijn. Anderzijds worden 2 projectzones voorzien voor in totaal nog eens 18 woningen. Deze projectzones zullen kunnen worden verkocht wanneer een nieuwe, volledig uitgeruste verbindingsweg tussen de Vinkstraat en de Dreelweg is gerealiseerd.

Het verkavelingsconcept is opgebouwd rond “plaats voor water”. Door de nieuwe bebouwing en verharding wordt er ruimte aangesneden waar het regenwater plaatselijk niet meer kan infiltreren in de bodem. Dit regenwater komt zichtbaar samen in een publieke ruimte die fungeert als speel- en ontmoetingsruimte. Zo krijgt het regenwater een prominente plaats in het verkavelingsconcept en wordt er een gezellige, kwaliteitsvolle publieke ruimte voorzien.

“Extra woongelegenheid in Bree met zulk een modern en fris karakter, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen”, blikt schepen van ruimtelijke ordening Mario Knippenberg trots vooruit. “Ook de meerwaarde van dit project voor de buurt is niet te onderschatten. De gezellige en ecologische speel- en ontmoetingsruimte is immers ook ideaal gelegen is voor de jongens en meisjes van KLJ Opitter.”

Het openbaar onderzoek loopt van 12 oktober 2018 t.e.m. 10 november2018. Tijdens deze periode ligt het volledige dossier ter inzage bij de dienst Omgeving in het stadshuis. Iedereen die opmerkingen of bezwaren heeft kan deze schriftelijk maken t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, of via digitale weg via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here