Schapen vervangen machines in natuurbeheer Dilsen-Stokkem

De stad Dilsen-Stokkem heeft, in het kader van de uitvoering van haar bosbeheerbeheerplan, al heel wat natuurprojecten gerealiseerd. Eén ervan was de omvorming van het monotoon dennenbos in de vallei van de Platte Ledeberg naar een ecologisch waardevol en open gebied, dat dient als corridor tussen het Kruisven en de Vossenberg.

Na jarenlang inzet van machines als beheerder werd dit jaar voor het eerst gekozen om een schapenkudde in te zetten om dit waardevol gebied te beheren. De schapen, 318 dieren, graasden in afgerasterde zones of trokken, begeleid door de herder en schaapshonden, door dit gebied van 5 ha. De herder zorgt door het rondtrekken met de kudde dat er variatie in de heide ontstaat: op de begraasde plekken staat de heide kort en worden het gras en de jonge boompjes opgegeten, elders staat de heide en het gras hoog. Op de kort begraasde stukken krijgen andere planten kans om te groeien, waardoor er ook andere diersoorten te vinden zijn.

Op die manier neemt de biodiversiteit toe.

In totaal verbleef de kudde een 7-tal dagen in dit gebied om vervolgens verder te trekken in het Nationaal Park. De stad hoopt op deze manier nog meer in te zetten op het kwaliteitsvol beheer van haar bossen die het FSClabel dragen, een internationaal keurmerk voor duurzaam beheerde bossen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here