Veiligheidsbevraging politiezone Carma

Politie Carma

Vanaf half maart is het mogelijk dat u als inwoner gevraagd wordt om mee te werken aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een enquête georganiseerd door politiezone Carma in samenwerking met de gemeente.

De Veiligheidsmonitor is een bevraging over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal worden inwoners bevraagd over hun veiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de steden en gemeenten.

De vragenlijsten zullen vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die op toevallige wijze worden geselecteerd, zullen de enquête in de bus krijgen. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De uitkomst van de bevraging bevat waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Langs deze weg willen we dan ook vragen om mee te werken aan deze bevraging als u deze in de bus krijgt. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here