Maaseik start met What’s App Buurtpreventie

whatsapp

In navolging van andere gemeenten in de regio, zal ook de Stad Maaseik gebruik maken van een What’s App Buurtpreventienetwerk.

WhatsApp is een berichtenservice die gebruikt kan worden door mensen met een smartphone. Gebruikers van WhatsApp kunnen onderling berichten versturen. Dit kan individueel maar ook in groepen. Stad Maaseik heeft beslist om dit systeem in te schakelen als buurtpreventienetwerk. Concreet betekent dit dat de stad Maaseik de coördinatie en de organisatie van WhatsApp-buurtpreventienetwerken uitoefent.

Het doel van het opzetten van WhatsApp groepen, is het bevorderen van de burgerparticipatie gericht op veiligheid en het verhogen van de meldingsbereidheid. Door het gebruik van WhatsApp kan het aantal misdrijven dalen. Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is.

“Het stadsbestuur kreeg van een aantal inwoners het signaal, dat zij met een dergelijk WhatsApp-buurtpreventienetwerk willen starten”, aldus burgemeester Jan Creemers. “Dergelijk initiatief kadert binnen ons beleid om van Maaseik een veilige stad te maken. Wij steunen daarom graag preventieve acties, waarbij een geïntegreerde aanpak van veiligheid voorop staat. Dit betekent zeer nauwe samenwerking met politie, wijkwerking en andere instellingen.”

Het stadsbestuur heeft nu het licht op groen gezet op dit buurtpreventienetwerk uit te bouwen. Het is de dienst maatschappelijke integratie van de stad Maaseik die de organisatie van de WhatsApp-buurtpreventienetwerken zal organiseren, met aandacht voor:
– Overleg meet diverse partners
– Afbakening van opdracht en doelstelling van WhatsApp-buurtpreventienetwerk
– Uitwerken van een gedragscode voor deelnemers van een groep
– Coördinatie van grensoverschrijdende WhatsApp-buurtpreventienetwerken.

“Het geheel zal worden uitgewerkt in zeer nauwe samenwerking met de inwoners. Wij vertrouwen erop dat concrete resultaten in de eerste helft van dit jaar zichtbaar worden door de opstart van WahatsApp-groepen in onze wijken,” besluit burgemeester Jan Creemers.

1 REACTIE

  1. Beste,

    Mag ik er U op wijzen dat dit voorgesteld werd door de Vlaams Belang fractie op de gemeenteraad van Maaseik van 17 oktober 2016. (Het werd door het Vlaams Belang ingediend op 12 oktober 2016).

    Het zou de media, en het gemeentebestuur sieren als ze eerlijk vertellen waar ze de mosterd halen. Jammer genoeg moeten we al te vaak vaststellen dat het gemeentebestuur voorstellen van het Vlaams Belang gebruikt om zelf mee in de pers te scoren. Goede journalisten horen dit spelletje van het gemeentebestuur te doorprikken.

    Alvast bedankt voor Uw toevoeging bij het artikel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here