PRO 3680 kiest voor sterk en sociaal Maaseik (video)

Met PRO 3680 dingt in oktober in Maaseik een nieuwe politieke partij mee naar de gunst van de kiezer. Lijsttrekker is huidig schepen Myriam Giebens, die een gemotiveerde ploeg van progressieve krachten rond zich verzamelt. “PRO 3680 wil werken aan een sociaal, sterk en duurzaam Maaseik”, zegt Giebens. “Met behulp van burgerparticipatie en directe democratie kiezen we resoluut voor een positief verhaal.”

PRO 3680 is een verruiming van het progressieve spectrum in Maaseik. De partij bestaat uit leden van de huidige partij Vooruit, aangevuld met heel wat nieuwe namen. “PRO 3680 bundelt de progressieve krachten in onze gemeente”, legt Giebens uit. “We zijn progressief en ondernemend, en we richten ons op alle inwoners, van Aldeneik tot Dorne. Vandaar ook dat we ervoor kozen onze postcode prominent in de partijnaam te verwerken. We streven naar een warm en duurzaam Maaseik. Naar een stad waar iedereen zich thuis voelt.”

De grote lijnen van het partijprogramma van PRO 3680 liggen vast. Zo kiest de partij duidelijk voor een duurzaam en sociaal Maaseik, met extra aandacht voor kansengroepen, diversiteit en een sterk verenigingsleven. Daarnaast wil de partij voldoende aandacht schenken aan de lokale identiteit, aan cultuur, historie, museaal beleid en natuurgebonden recreatie. “Dit zijn belangrijke hefbomen voor de lokale economie”, weet Kevin Drees, vandaag als schepen bevoegd voor economie en toerisme. “Ook vinden we het belangrijk dat we in ons programma rekening houden met de noden en behoeften van alle deelgemeenten. Ons programma moet dus een goede mix van economische en sociale keuzes zijn.”

Om dit evenwicht te bereiken wil de nieuwe politieke formatie dicht bij de Maaseikenaar staan. “Als schepen heb ik ervaren hoe belangrijk direct contact met de burger is”, licht Giebens toe. “De vele persoonlijke contacten leveren input en feedback op om goed beleid te voeren. PRO 3680 gelooft dan ook in burgerparticipatie. Daarom roepen we de inwoners van Maaseik op om mee ons programma definitieve vorm te geven. Op 22 februari 2018 organiseren we een ideeëndag in het Cultureel Centrum van Neeroeteren, waarop iedereen welkom is om met ons mee te denken. De input van deze ideeëndag moet leiden tot concrete en realistische actiepunten voor de volgende legislatuur. Op die manier stellen we de burger centraal en geven we mensen echt inspraak.”

PRO 3680 mag dan een nieuwe partij zijn, aan ambitie ontbreekt het niet. “We schrijven samen een nieuw verhaal voor Maaseik en haar deelgemeenten”, besluit Giebens. “We doen dit met een aantal ervaren mensen, zoals schepen Kevin Drees en mezelf. En met heel wat nieuwe namen die expertise uit verschillende hoeken meebrengen. We kunnen en willen ons daarom niet verstoppen. Als we de kans krijgen zullen we zeker bestuursverantwoordelijkheid opnemen en liefst met een PRO 3680-burgemeester aan het hoofd van de bestuursploeg.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here