Bouw nieuwe theaterzaal uit de startblokken met afbraakwerken op Breese TISM site

Op Malta in Bree wordt er volop gewerkt aan de nieuwe theaterzaal die op termijn de Breughelzaal zal vervangen. Doordat het ontwerp vertrekt van historische karakter van het voormalige warenhuis en werkhal blijft er een mooie link met het verleden van de site bewaard. De nieuwe theaterzaal zal bovendien functioneren als poortgebouw waarlangs je het achterliggende toekomstige stadspark en nieuwbouwwoningen kan bereiken. De sfeervolle intimiteit van het doorleefde gebouw krijgt op die manier tegelijk een open karakter, dankzij het transparante gevelwerk langs voor- en achterzijde. Een project om reikhalzend naar uit te kijken! Op 19 november zal op gepaste wijze de naam van de nieuwe theaterzaal bekend gemaakt worden.

Voor het bouwverlof werden op Malta de oude gebouwen aan de straatzijde deels afgebroken om een doorgang van 12 meter breedte te creëren naar het voormalig schoolterrein. Op die manier wordt de theaterzaal een ruimtelijk poortgebouw dat een brug zal vormen tussen de binnenstad en het achterliggend gedeelte. Hier zal projectontwikkelaar Landinvest een parkgebied met woningen realiseren in verschillende fases. Fietsers en voetgangers zullen van deze nieuwe doorsteekroute dankbaar gebruik kunnen maken. De gevel van de theaterzaal zal zowel aan de straatkant als aan de zijde van het nieuwe binnengebied een uitnodigende eyecatcher worden.

Na het bouwerlof startte de selectieve afbraak van het historische voormalige warenhuis van groothandel Janssens en Gilissen, gebouwd rond 1930. Later diende deze 9 meter hoge hal – met een grid van betonnen kolommen en balken en gemetselde muren en plafonds – als werkplaats van het voormalige technisch instituut. Het ontwerp van de theaterzaal neemt dit karakteristieke gebouw als uitgangspunt, zo blijft er een elegante link met het verleden bewaard met maximale aandacht voor de cultuurhistorische meerwaarde. Het publieke programma – zoals foyer en theatercafé – zal hier worden ondergebracht waardoor het bijzondere cultureel-historische karakter van het gebouw onaangetast kan blijven. Om optimaal te kunnen inspelen op technische eisen en geluidseisen, komt de nieuwe zaal op een eigen fundering en gedilateerd naast het oude magazijn te staan.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “Ten opzichte van vorige ontwerpfasen is de zaal nu compacter en intiemer van vorm. Alles bij mekaar zal het nieuwe theatergebouw een prachtig onderdak vormen voor cultuurcentrum De Breughel en het podiumaanbod dat zij verzorgen.”

Het binnengebied dat ontwikkeld wordt op het voormalige schoolterrein zal in verschillende fases tot stand gebracht worden. Ontwikkelaar Landinvest werkt hier volgens het principe wonen in een stadspark. Binnen het parkgebied worden in verschillende fases in totaal 9 gebouwen gerealiseerd, waardoor er 177 Breese nieuwbouwappartementen zullen bijkomen. De eerste sloopwerken staan op de planning voor maart/april 2018, aansluitend hierop volgen de bouwwerken van fase 1. Dit betreft de eerste 3 gebouwen met 49 appartementen opgetrokken worden in de zone achter de Action/Brantano/Fitpoint, langs de muur van het kerkhof met bijhorend deel van het park.

Luc De Graaf van Landinvest licht de vooropgestelde planning toe. “De snelheid waarmee we kunnen bouwen en de volgende fase aanvangen wordt grotendeels bepaald door het commerciële aspect. Ik schat dat fase 1 ergens herfst 2020 wordt opgeleverd. Niettemin zal -naar ik verwacht- reeds eerder kunnen gestart worden met fase 2, ergens in het voorjaar van 2020. Algemeen rekenen wij op een totale verkoopsperiode van 8 jaar, en een uitvoering op 9 jaren.”

Belangrijk voor stad Bree is dat elk gebouw steeds opgeleverd wordt met volledige afwerking van de haar omringende buitenaanleg. Er zal telkens een duidelijke fysische afscheiding komen tussen de afgewerkte delen en de in aanbouw zijnde delen. Liesbeth Van der Auwera: “We lieten in de voorwaarden opnemen dat alles binnen de twee jaar na goedkeuring van de vergunning gesloopt moet zijn. Bovendien zien we erop toe dat het terrein er netjes bijligt na sloop en voor aanvang van de bouwwerken. Landinvest zorgt ervoor dat braakliggende stukken netjes ingezaaid worden en een ‘natuurlijke tuin’-karakter krijgen met bijvoorbeeld een gras- of bloemenweide die de natuur zelf in stand wordt gehouden.”

Eerste schepen Mario Knippenberg: “Zowel qua woongelegenheid als qua kwalitatieve inrichting van de publieke verblijfsruimte betekent dit totaalproject een grote meerwaarde voor Bree centrum. De fiets- en wandeldoorsteek en het achterliggende stadspark in combinatie met de theaterzaal en het theatercafé maakt van de buurt Malta een enorme troef voor onze opgefriste binnenstad.”

Noteer alvast zondagnamiddag 19 november in je agenda. Op de locatie van de nieuwe theaterzaal op Malta zal de naam bekend gemaakt worden. Juiste tijdstip en meer info volgt later.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here