Nieuw overlegorgaan in Welzijnsregio

De gemeenteraden van de gemeenten die aangesloten zijn bij de Welzijnsregio Noord-Limburg krijgen eerstdaags een voorstel op hun bord dat handelt over de oprichting van een nieuw overlegorgaan. Dat moet de oprichting van een Dienstverlenend Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voorbereiden. Een en ander kadert in de lokale integratie van OCMW en gemeente, die voorzien is door het decreet Lokaal Bestuur.

Maar dat decreet voorziet niet in een scenario waar meerdere gemeenten en OCMW’s samen een vereniging vormen.

Daarom wordt er voorgesteld om als spiegel van Welzijnsregio Noord-Limburg een dienstverlenende vereniging op te richten voor de betrokken gemeenten. Doelstelling is om via het samenwerkingsverband te komen tot een sterkere regio Noord-Limburg met een goed onderbouwde afstemming tussen lokale besturen en tot individueel sterke gemeenten die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol aan hun inwoners kunnen aanbieden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here