Positief advies voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Elerweerd

De gemeenteraad van Dilsen-Stokkem heeft op 12 juni 2017 een positief advies gegeven voor het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert – deelgebied Elerweerd. Op initiatief van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en cbva Steengoed Projecten werd in 2011 een projectvoorstel inzake projectgrindwinning ingediend bij het projectgrindwinningscomité (PGC) en vervolgens bij de Vlaamse regering. Het doel was tweeledig: natuurcreatie en rivierbeveiliging. De Vlaamse Regering keurde het projectvoorstel goed in 2013.

Inmiddels heeft de Vlaamse overheid een ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd en daaromtrent loopt momenteel het openbaar onderzoek tot 14 juli. Het GRUP werd toegelicht in de gemeenteraad van 12 juni met als voorstel positief advies te verlenen.

Dit project werd steeds door de stad positief onthaald gezien de maatschappelijke meerwaarde. Met dit projectvoorstel wordt immers gezorgd voor een verbreding of verruiming van het rivierbed van de Maas en zorgt daarmee voor een betere beveiliging tegen hoge waterstanden. Er komt een weerdverlaging en tal van nevengeulen. Bij deze werken komt er grind vrij dat wordt afgevoerd via de aangelegde transportband die momenteel dienst doet voor het project Boyen-Veurzen, eveneens een rivierbeschermingsproject.

Tegelijk wordt gezorgd voor extra natuurcreatie. Ruim 150 ha landbouwgebied wordt herbestemd naar natuurgebied. Dit natuurgebied sluit aan op de andere natuurgebieden en werd opgenomen in het project Rivierpark Maasvallei.

Daarnaast heeft het projectvoorstel ook aandacht voor het landschap en de erfgoedwaarden, het toerisme, en flankerende maatregelen voor de landbouw, waaronder een irrigatieproject. De stad dringt bijkomend aan op medegebruik voor zachte recreatievormen, waaronder wandelen, vissen, fietsen en zo meer.

Op de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem werd het project door iedereen positief onthaald, met uitzondering van de N-VA-fractie die aangaf tegen dit project te zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here