Dilsen-Stokkem investeert voor bijna 14 miljoen euro

De stad Dilsen-Stokkem gaat dit jaar nog voor bijna 14 miljoen euro investeren. “De investeringen voor 2017 worden geraamd op een bedrag van 13.881.873 euro; Hierin zitten onder meer de geplande wegeniswerken voor Heilderveld, aanleg Nationaal Parklaan, fietspad Hoeveweg, Ontsluitingsweg Rotem, bestrijkingswerken en wegenonderhoud, aanleg centrumplein, investeringen in onderwijs en gebouw etc; Er worden geen nieuwe leningen aangegaan en de schuld wordt verder afgebouwd met een bedrag van 1.809.000 euro”, vertelt burgemeester Lydia Peeters van Dilsen-Stokkem.

Op de gemeenteraad van 12 juni van de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem, werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd en tevens werden de nodige aanpassingen doorgevoerd aan het budget 2017.

De jaarrekening bevat tal van financiële en beleidsmatige informatie van de stad. Het geeft en overzicht van alle uitgaven en ontvangsten in de exploitatie als ook een overzicht van de investeringen die gedaan zijn in het voorbije jaar en de middelen die hiervoor werden aangewend;
De jaarrekening van 2016 omvat erg positieve cijfers. Het resultaat op kasbasis of het resultaat bekomen na verrekening van alle inkomsten en uitgaven bedraagt voor 2016 14.426.644 euro.

Het initiële budget voor 2017 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2016. Tal van posten dienen aangepast aan de reële toestand. Zo zijn er wijzigingen in de personeelsuitgaven voor geplande bevorderingen en aanwervingen van personeel. Ook de uitgavenposten voor de rioleringswerken in de Zandstraat en Boyen werden aangepast aan de huidig gekende cijfers. Verder werd in het budget ook een bedrag opgenomen voor investeringen in een digitaal kiessysteem. Hieromtrent loopt nog verder onderzoek maar de kans is groot dat in 2018 eveneens elektronisch kan gestemd worden in Dilsen-Stokkem.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here