Maaseik bestrijdt leegstand winkels

Maaseik

Stad Maaseik gaat een vastgoedexpert aanstellen, die mee helpt zoeken naar een oplossing voor de leegstand aan winkelpanden in Maaseik-centrum. Die vastgoedexpert zal meedenken over functionele invullingen, zal ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën mee helpen vormgeven, en zal actief op zoek gaan naar nieuwe investeerders, retailers en andere commerciële spelers voor het winkelcentrum Maaseik.

De ongebreidelde toename van winkels en van winkelcentra volgt al lang niet meer de werkelijke koopvraag van de consument. Dit heeft voor kernwinkelgebieden minder goede effecten. Deskundigen op dit gebied kondigen dan ook sinds kort een meetbare en onafwendbare krimpmarkt aan van de fysieke kleinhandel.

Ook Maaseik ondervindt de gevolgen van deze evoluties, en vooral in Maaseik-centrum. Als antwoord hierop heeft het stadsbestuur de voorbije jaren een kernversterkend beleid gevoerd. Er is een detailhandelsvisie gemaakt met daarin een 24-tal concrete verbeter-punten. Een deel van deze punten, waaronder de afbakening van het kernwinkelgebied, zijn inmiddels uitgevoerd. De vzw Centrummanagement Maaseik of InMaaseik werd opgericht voor het stimuleren van het handelsgebeuren in Maaseik-centrum.

Ondanks deze maatregelen blijft het centrum van Maaseik onder druk staan, zoals blijkt uit de cijfers uit de Feitenfiche (2016).  Hoewel het aantal winkelpanden redelijk constant is gebleven, is de leegstand van 17% in 2014, gedaald tot 14% in 2015, maar recent weer toegenomen tot ruim 20%.  Dit is helaas vooral ten koste gegaan van het aanbod van de “shopping” goederen.

Deze evolutie geeft de noodzaak aan om de kernversterkende maatregelen te verhogen. Er is nood aan het aantrekken van de juiste retailers, zowel ketens als zelfstandigen, en de juiste horeca.
Onder ‘juist’ wordt verstaan die aanbieders die iets extra toevoegen aan het huidige aanbod, en daarmee de aantrekkingskracht versterken van het centrumgebied als geheel.  Dit onderscheidend aanbod moet leiden tot meer bezoekers, en dus ook tot meer omzet voor de ondernemers in het centrum van Maaseik.

Voor het aantrekken van een belangrijk aantal extra bezoekers is het niet voldoende dat alleen een aantal nieuwe handelaars zich vestigen. Verschillende ruimtelijke projecten in de stad bieden kansen om functies toe te voegen die de aantrekkingskracht van de stad als geheel en die van de betreffende locatie sterk kunnen bevorderen. Het blijkt dat nieuwe retailers, horeca uitbaters en andere commerciële exploitanten niet meer vanzelf komen. Initiatieven van enkele andere steden en gemeenten (Lier, Heusden-Zolder,….) geven aan dat het loont om actief op zoek te gaan naar de juiste spelers en ze te helpen bij hun mogelijke vestiging in (het centrum van) de stad.

De vastgoedexpert zal als tussenpersoon op maat branchehiaten helpen invullen en daarmee de koop- en verblijfsattractie in het verzorgingsgebied verbeteren.

Daarnaast zal de vastgoedexpert adviseren omtrent andere (omkaderende) maatregelen, die het aantrekken van nieuwe retailers en horeca uitbaters kunnen ondersteunen.  De vastgoedexpert draagt tevens zorg voor de opmaak van een Retail portfolio waarin de troeven van Maaseik als vestigingslocatie worden geprofileerd. Onder andere met behulp van deze portfolio zal de vastgoedexpert actief actoren gaan benaderen.

De vastgoedexpert zal actief in overleg treden met de eigenaren van de leegstaande panden. Het doel hiervan is de situatie omtrent de huurniveaus en de pandkwaliteiten in lijn te krijgen met wat wenselijk en haalbaar is vanuit de doelgroepen. Eveneens zal gesproken worden over de aard van de invulling van de leegstaande panden of winkelunits, om dit aan te doen sluiten bij de gewenste conceptuele invulling van het winkelgebied.

Met de eigenaren zal ook gesproken worden over tijdelijke invulling van de leegstaande panden, of andere zaken die de aantrekkelijkheid van het centrum kan doen verbeteren.  De vastgoedexpert zal locaties identificeren waar herontwikkeling van bestaand vastgoed is aangewezen. Dat kan betrekking hebben op het combineren van (te) kleine winkeleenheden naar grotere eenheden, tot het volledig her ontwikkelen van enkele aanpalende winkelpanden. De vastgoedexpert zal in dat geval met de eigenaren en vertegenwoordigers van de stad een projectvoorstel ontwikkelen en deze doen realiseren.

“Van essentieel belang is dat de vastgoedexpert zijn activiteit in volledige onafhankelijkheid uitoefent”, aldus schepen voor lokale economie Kevin Drees. “Het is van zeer groot belang dat Maaseik zijn positie als handelspool blijft behouden. Met de aanstelling van de vastgoedexpert gaan we een heel stuk de goede richting in”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here